Všeobecné záväzné nariadenia 11/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2018 o dani z nehnuteľností na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ