Všeobecné záväzné nariadenia 10/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ