Všeobecné záväzné nariadenia 10/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.