Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ