Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na území obce

Celý dokument kliknite  ZOBRAZIŤ