Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na území obce

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ