Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ