Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica o určení školského obvodu základnej školy zriadenej obcou

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ