Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ