Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie obce Oravská Jasenica o nakladaní s odpadmi na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ