Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2011

Dodatok č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 03/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.