Všeobecné záväzné nariadenia 4/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Jasenica č. 4/2018 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ