Všeobecné záväzné nariadenia 5/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej zelene

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ