Všeobecné záväzné nariadenia 5/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej zelene

Celý dokument klikniteZOBRAZIŤ

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.