Všeobecné záväzné nariadenia 6/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ