Všeobecné záväzné nariadenia 8/2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oravská Jasenica o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom a o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ