Všeobecné záväzné nariadenia 7/2018

Všeobecné záväzné nariadenia Obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ