Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ