Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2014 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb obce Oravská Jasenica

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ