Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ