Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o obmedzení používania niektorých pyrotechnických výrobkov na území obce

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ