Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ