Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o vodení psov, o vymedzení miest v obci, kde je zakázaný voľný pohyb psov a vstup so psom o znečisťovaní verejného priestranstva psími výkalmi

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ