Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o organizácii miestneho referenda v obci Oravská Jasenica.

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ.