Návrh Všeobecné záväzné nariadenie

Návrh

Všeobecné záväzné nariadenia obce Oravská Jasenica o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Oravská Jasenica.

Celý dokument kliknite ZOBRAZIŤ.