Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho

                                                                                                                                                    Spisová značka: 4Ps/13/2017

 

           VYHLÁŠKA V KONANÍ O VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO

 

                                                      Pavol Budzel, narodený dňa 07.09.1905,

                                    s posledným známym bydliskom v Oravskej Jasenici č. 122

                                             je najneskôr od roku 1973    n e z v e s t n ý.

 

 

Podstatné okolnosti prípadu:

Pavol Budzel po smrti svojej manželky Justíny Budzelovej, rod. Málikovej žil v spoločnej domácnosti so svojou dcérou Annou Krišovou, rod. Budzelovou, jej manželom Ľudovítom Krišom a ich deťmi v rodinnom dome s.č. 122 v obci Oravská Jasenica. Po smrti svojej dvéry Anny v máji 1970 Pavol Budzel ich spoločnú domácnosť opustil a z obce Oravská Jasenica sa odsťahoval, pričom svoj odchod nikomu neoznámil a nikto nemal vedomosť o jeho novom pobyte. Podľa informácií Pavol Budzel prišiel niekedy v roku 1973 do Oravskej Jasenice na krátku návštevu, pričom sa zmienil, že žije v obci Varín. Od uvedeného obdobia sa však Pavol Budzel nikdy neozval, ani svoju rodinu inak nekontaktoval.

 

Na návrh Ľudovíta Kriša, nar. 7.7.1969 sa začalo konanie o vyhlásenie za mŕtveho.

 

                                            Súd vyzýva nezvestného, ak je nažive, aby sa prihlásil.

 

Súd súčasne  v y z ý v a  každého, kto o nezvestnom vie, aby o ňom podal do jedného roka odo dňa vyvesenia tejto vyhlášky na súdnej tabuli, t. j. odo dňa 24.4.2018 správu súdu alebo súdnemu tajomníkovi, taktiež na adresu tunajšieho súdu a zástupcovi - opatrovníkovi nezvestného - Obec Oravská Jasenica.

 

Ak sa nezvestná neprihlási a keď nedôjde iná správa o jej živote, rozhodne súd po uplynutí uvedenej lehoty, t. j. po 24.4.2019 o vyhlásení nezvestného za mŕtveho.

 

 

Okresný súd Námestovo, dňa 24. apríla 2018

 

                                                                                                                  Mgr. Vanda Mikulášová
                                                                                                                           samosudkyňa

 

 

Vyhláška vyvesená na úradnej tabuli: 24.4.2018
Vyhláška zvesená na úradnej tabuli:

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.