Výskyt vtáčej chrípky v obci Breza

Oznamujeme občanom, že z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v obci Breza, Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín nariaďuje všetkým chovateľom hydiny, holubov a vtákov aby:

1.Nahlásili na tunajší obecný úrad všetky chovy hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obci vrátane počtu kusov do 03.02.2017.

2.Zabezpečili chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch  tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.

3. Bezodkladne oznámili  na Obecný úrad v Oravskej Jasenici akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

      -   pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,

      -   pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

      -   týždenná  miera úmrtnosti vyššia ako 3%

      -   akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch   

           lalokov a hrebienkov)  alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

4.Minimalizovali počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.

5.Nenapájali hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.

6.Dodržiavali príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šíreniu moru hydiny každej osobe, ktorá do chovov vstúpi alebo odíde z chovov.

Celé opatrenie: Zobraziť TU

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.