Zámer obce prenájmu nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa 

Obec Oravská Jasenica v súlade §9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa

 Pre účel stavby I/78 Oravská Jasenica - MOST 017  ikona pdf d

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.