Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 23.11.2021

zvesené dňa: 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.