Návrh Dodatku č.2 VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Návrh Dodatku č. 2 k VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 23.11.2021

zvesené dňa: 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.