Menu

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

PDF súbor zobraziť TU ikona pdf d


vyvesené dňa: 21.09.2021

zvesené dňa: 06.10.2021

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.