Kolaudačné rozhodnutie - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2 - Stavebný súbor 66. Vavrečka, kanalizácia, Stavebný súbor 67. Vavrečka, kanalizačný zberač. 

Kolaudačné rozhodnutie - Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2 - Stavebný súbor 66. Vavrečka, kanalizácia, Stavebný súbor 67. Vavrečka, kanalizačný zberač. 

vyvesené dňa: 17.08.2021
zvesené dňa: 

Dokumenty na zverejnenie:
ikona pdf d- Verejná vyhláška

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.