Menu

Archív VZN

  VZN   4/2014   VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou ...   ikona pdf d  
VZN 2/2008 VZN o výške príspevku v zŠ a školských zariadeniach ikona pdf d
VZN 11/2008 VZN o opatrovateľskej službe ikona pdf d
VZN 1/2009 VZN o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby ikona pdf d
VZN 3/2009 VZN o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach ikona pdf d
VZN 5/2009 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu ikona pdf d
VZN 1/2011 VZN o nakladaní s odpadmi ikona pdf d
  VZN 3/2012 VZN o zákaze prevádzkovania hazardých hier na území obce   ikona pdf d  
  Dodatok   3/2012   Dodatok č.1 k VZN č. 3/2012 o zákaze prevádzkovania hazardých hier na území obce   ikona pdf d  
VZN 1/2013 VZN o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a školského zariadenia, zriadených na území obce Or. Jasenica ikona pdf d
VZN 2/2013 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ikona pdf d

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.