Získavanie informácií

- miesto, čas a spôsob, akým môže žiadateľ získavať informácie ikona pdf d
- informácie kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
- postup a lehoty, ktoré musí obec dodržať pri vybavovaní žiadosti, návrhov a iných podaní 
ikona pdf d