Získavanie informácií

- miesto, čas a spôsob, akým môže žiadateľ získavať informácie ikona pdf d
- informácie kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
- postup a lehoty, ktoré musí obec dodržať pri vybavovaní žiadosti, návrhov a iných podaní 
ikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.