Sadzobník poplatkov

- sadzobník úhrad za krátkodobý nájom majetku obce Oravská Jasenica ikona pdf d
- sadzobník úhrad nákladov súvisiacich so sprístupnením informácii na žiadosť ikona pdf d
 - sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony ikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.