Podanie opravných prostriedkov

- miesto, lehota a spôsob podania oprávneho prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby ikona pdf d