Menu

Komisie

Komisia stavebná, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

Predseda: Ing. Filip Madleňák
Členovia: Martin Graňák
                Peter Laštík

Komisia pre konflikt záujmov

Predseda: Mgr. Juraj Feranec
Členovia: Martin Graňák 
                Dominik Madleňák

Komisia pre kultúru, šport, školstvo a telovýchovu

Predseda: Mgr. Margaréta Koptová
Členovia: Iveta Kušnierová
                Dominik Madleňák
                Mgr. Juraj Feranec

Komisia finančno-sociálna, zdravotná a bytová

Predseda:Mgr. Margaréta Koptová
Členovia: Ing. Filip Madleňák
                Mgr. Juraj Feranec

Komisia na ochranu verejného poriadku a podnikania, kontroly obchodu a služieb

Predseda: Iveta Kušnierová
Členovia: Martin Graňák
                Peter Laštík

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2020 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.