Menu

Komisie

Komisia stavebná, lesného hospodárstva a poľnohospodárstva

Predseda: Marcel Farský
Členovia: Roman Polák

Komisia pre konflikt záujmov

Predseda: Július Zanovit
Členovia: Marcel Farský 
                Iveta Kušnierová

Komisia pre kultúru, šport, školstvo a telovýchovu

Predseda: Iveta Kušnierová
Členovia: PharmDr. Jana Tomašáková
                Mgr. Margeréta Koptová

Komisia finančno-sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: Ing. Jozef Hutko
Členovia:PharmDr. Jana Tomašáková
               Mgr. Margeréta Koptová

Komisia na ochranu verejného poriadku a podnikania, kontroly obchodu a služieb

Predseda: Roman Polák
Členovia:Július Zanovit
               Ing. Jozef Hutko

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.