Menu

Dane

                  OBEC Oravská Jasenica rok 2016

Daň z pozemkov Hodnota pôdy Sadzba dane
A - Orná pôda 0,1659 € / m2 1,70 %
B - Trvalé trávnaté porasty 0,0239 € / m2 1,70 %
C - záhrady 1,85 € / m2 0,60 %
D - lesné podzemky 0,10987 € / m2 0,70 %
F - zastavané plochy a nádvoria 1,85 € / m2 0,80 %
G - stavebné podzemky 18,58 € / m2 0,80 %
H – ostatné plochy 1,85 € / m2 0,80 %
Daň zo stavieb Sadzba dane Príplatok za podlažie 1. 2.
A – Stavby na bývanie 0,080 € / m2 0,055 € / m2 0,135 € 0,190 €
B - Stavby na pôdoho.produkciu 0,700 € / m2 0,055 € / m2 0,755 € 0,810 €
C – Chaty,domčeky na rekreáciu 0,650 € / m2 0,055 € / m2 0,705 € 0,760 €
D – Garáže 0,300€ / m2 0,055 € / m2 0,355 € 0,410 €
E – Priemyselné stavby 0,800 € / m2 0,055 € / m2 0,855 € 0,910 €
F -stavby na ostatnú pod.činnosť 0,950 € / m2 0,055 € / m2 1,005 € 1,060 €
G – Ostatné stavby 0,130 € / m2 0,055 € / m2 0,185 € 0,240 €
Poplatky za komunálny odpad:
Sadzba za 1 osobu na 1 kalendárny deň je 0,04384 x 365 = 16,08 € na osobu na rok
Sadzba na 1 osobu na 1 mesiac v roku je 1,34 €
Sadzba pre podnikateľov: 0,03 € / l ..... za 110 l nádobu = 85,80 €
Daň za psa: 5,00 € / rok                                                                                         
Daň za užívanie verejného priestranstva: 4,00 € / hodina
Vyhlásenie v miestnom rozhlase: 5,00 € / vyhlásenie

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.