Zobrazené položky
Názov Dátum uverejnenia
Životné prostredie 15. december 2015
Prehľad predpisov 15. december 2015
Sadzobník poplatkov 15. december 2015
Stavedný úrad 15. december 2015
Dane 15. december 2015
Samospráva 09. december 2015
Obec 09. december 2015
Hlavný kontrolór obce 09. december 2015
Matrika 09. december 2015
Získavanie informácií 09. december 2015

Podkategórie

1. Návrh - Dodatok č.3 k VZN O určení normatívov na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s materskou školou Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.