Zmluvy 2019

Číslo  Popis  partner  PDF Dátum zverejnenia 
53/2019 Zmluva o poskytnutí služieb MAKROAUDIT, s. r. o. ikona pdf d 30.12.2019
51/2019 Kúpna zmluva Obec Oravská Jasenica, Lukáš Laštík, Mária Medová, Marián Kubizna, Zdenka Pavčová, Jozef Kubizna, Daniela Kormančíková, Michal Gracík ikona pdf d 11.12.2019
50/2019 Nájomná zmluva Kamil Hvolka ikona pdf d 11.12.2019
49/2019 Zmluva o nájme Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Jasenica ikona pdf d 09.12.2019
48/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Námestovo ikona pdf d 29.11.2019
47/2019 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2019/318/Obec Oravská Jasenica MET Slovakia, a.s. ikona pdf d 22.11.2019
46/2019 Kúpna zmluva Štefan Florek ikona pdf d 18.11.2019
45/2019 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra ikona pdf d 15.11.2019
44/2019 Dohoda č. 19/21/010/35 ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 13.11.2019
43/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Žilinský samosprávny kraj ikona pdf d 12.11.2019
42/2019 Zmluva/ dodatok o servisnom prenájme rohoží Lindström, s. r. o. ikona pdf d 12.11.2019
41/2019 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Bearil s.r.o. ikona pdf d 08.10.2019
40/2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Peter Graňák ikona pdf d 07.10.2019
39/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Slovenská inovačná a energetická agentúra ikona pdf d 03.10.2019
38/2019 Kúpna zmluva Mária Kušnierová ikona pdf d 30.09.2019
37/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo s prílohou - ocenený výkaz výmer Ohrievacia technika, s.r.o. ikona pdf d 24.09.2019
36/2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov DISIG, a. s. ikona pdf d 06.09.2019
35/2019  Zmluva o dielo  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s. r. o. ikona pdf d 27.08.2019
34/2019  Zmluva o dielo SDaM, s.r.o. ikona pdf d 23.08.2019
33/2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. ikona pdf d 07.08.2019
32/2019 Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC, spol. s.r.o. ikona pdf d 07.08.2019
31/2019 Kúpna zmluva Ing. Jozef Mokoš ikona pdf d 26.07.2019
30/2019 Zmluva o dielo "Zmena palivovej základne v ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v obci Oravská Jasenica Ohrievacia technika, s.r.o. ikona pdf d 26.07.2019
29/2019 Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov podľa § 269 ods. 2 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení Peter Bolek - EKORAY ikona pdf d 22.07.2019
28/2019 Zmluva o dielo Z-mont, s. r. o. ikona pdf d 15.07.2019
27/2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a. s. ikona pdf d 10.07.2019
26/2019 Zmluva č. 108/2019 OVS, a. s. ikona pdf d 09.07.2019
25/2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Oravská Jasenica_01 MAPA Slovakia Digital s.r.o. ikona pdf d 01.07.2019
24/2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa MAPA Slovakia Digital s.r.o. ikona pdf d 01.07.2019
23/2019 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. ikona pdf d 17.06.2019
22/2019 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Komunálna poisťovňa, a.s. ikona pdf d 05.06.2019
21/2019 Zmluva o poskytnutie podpory Slovenská agentúra životného prostredia ikona pdf d 30.05.2019
20/2019 Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce č. 108/2018/OO Brantner Fatra, s.r.o. ikona pdf d 29.05.2019
19/2019 Mandátna zmluva New solutions, s.r.o. ikona pdf d 29.05.2019
18/2019 Mandátna zmluva Ing. Jozef Florek ikona pdf d 28.05.2019
17/2019 Zmluva o dielo Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. ikona pdf d 29.04.2019
16/2019 Zmluva o poskytnutí NFP číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2017-36/P623 Ministerstvo ŽP SR,
Slovenská inovačná a energetická agentúra

ikona pdf d

24.05.2019
príloha č. 1 ikona pdf d
príloha č. 2 ikona pdf d
príloha č. 3 ikona pdf d
príloha č. 4 ikona pdf d
15/2019 Zmluva o dielo č. 01/2019 RP construction, s.r.o. ikona pdf d 26.04.2019
14/2019 Zámenná zmluva Štefan Florek, Marcel Kubica, Erika Kubicová ikona pdf d 10.04.2019
13/2019 Zmluva č. 39 026 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR ikona pdf d 09.04.2019
12/2019 Dohoda č. 19/21/060/2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov ÚPSVaR Námestovo ikona pdf d 31.03.2019
11/2019 Kúpna zmluva I.N.V.E.S.T., a.s. ikona pdf d 29.03.2019
10/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 17004 zo dňa 09.11.2017 Ing. arch. Dávid Goč ikona pdf d 29.03.2019
9/2019 Dohoda o poskytnutí vzájomnej súčinnosti PPP-REALITY, a.s. ikona pdf d 12.03.2019
8/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2019 Spišská katolícka charita ikona pdf d 12.03.2019
7/2019 Kúpna zmluva Pavol Čiernik a Jana Čierniková ikona pdf d  08.03.2019
6/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2019 Spišská katolícka charita ikona pdf d 08.03.2019
5/2019 Zmluva o poskytovaní poradentva v oblasti organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc MO&AD, s.r.o. ikona pdf d 08.03.2019
4/2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činnosti, administratívna, normotvorná a právna pomoc MOAD, s.r.o. ikona pdf d 08.03.2019
3/2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 17.04.2018 NATUR-PACK, a.s. ikona pdf d 25.02.2019
2/2019 Zmluva o platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu Daniela Ďuricová ikona pdf d 21.02.2019
1/2019   Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce KOVOT s.r.o.      ikona pdf d 11.02.2019

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.