Zmluvy 2017

Na tejto stránke sa nachádzajú zmluvy uverejnené obcou od 1. januára 2017. V prípade, že sa Vám nepodarí nájsť niektoré zmluvy alebo hľadáte zmluvu staršieho dáta kliknite TU. V prípade akýchkoľvek problémov s funkčnosťou stránky počas prehliadania kontaktujte prosím správcu na adrese. 

Číslo  Popis  Partner  PDF Dátum zverejnenia 
51/2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo XENEX, s. r. o. ikona pdf d 29.12.2017
50/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Námestovo ikona pdf d 19.12.2017
49/2017 Kúpna zmluva Jozef Čiernik, Or.Jasenica 106 ikona pdf d 19.12.2017
48/2017 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy SSE-Distribúcia, a.s. ikona pdf d 13.12.2017
47/2017 Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy SSE-Distribúcia, a.s. ikona pdf d 13.12.2017
46/2017 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 8.11.2017 M.Ferancová, I.Prielomek, F.Feranec a manž., Š.Laštík, A.Madleňák ikona pdf d 13.12.2017
D-2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 22.09.2017 TTP consulting, s. r. o. ikona pdf d 24.11.2017
45/2017 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.9.2017 Agrotem-pulz, s.r.o. ikona pdf d 13.11.2017
44/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov FEX, s.r.o., Oravská Jasenica 137 ikona pdf d 13.11.2017
43/2017 Zmluva o zružených dodávkach zemného plynu č. SC2017/211/Oravská Jasenica MET Slovakia, a.s., Bratislava ikona pdf d 13.11.2017
42/2017 Dohoda č. 17/21/010/5 ÚPSVaR, Námestovo ikona pdf d 13.11.2017
41/2017 Mandátna zmluva č.5217 Ing. arch. Anna Gočová  ikona pdf d 13.11.2017
40/2017 Zmluva o dielo č. 17004 Ing. arch. Lucia Krupová ikona pdf d 13.11.2017
39/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Peter Laštík, Oravská Jasenica 358 ikona pdf d 13.11.2017
38/2017  Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor  MŽP SR ikona pdf d 13.11.2017
37/2017 Kupna zmluva M.Ferancová, I.Prielomek, F.Feranec a manž., Š.Laštík, A.Madleňák ikona pdf d 09.11.2017
36/2017 Zmluva o prenajme nebytových pietorov Mária Turicová ikona pdf d 25.10.2017
35/2017 Kúpno-predajná zmluva Peter Prielomek  ikona pdf d 06.10.2017
34/2017 Zmluva o dielo MOAD, s.r.o.  ikona pdf d 06.10.2017
33/2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR  ikona pdf d 06.10.2017
32/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Súkromná základná umelecká škola Námestovo  ikona pdf d 06.10.2017
31/2017 Zmluva o likvidácii drobného stavebného odpadu MBM-ARMO, s.r.o.  ikona pdf d 26.9.2017
30/2017 Rámcová kúpna zmluvy COOP JEdnota Námestovo  ikona pdf d 25.09.2017
29/2017  Zmluva o poskytovani služieb   TTP consulting, s. r. o.  ikona pdf d 22.9.2017
28/2017 Kúpna zmluva Agrotem-pulz, s.r.o. ikona pdf d 19.9.2017
27/2017 Zmluva o bežnom účte Prima banka, a.s.  ikona pdf d 22.8.2017
26/2017 Zmluva o dielo  Xenex, s. r. o.  ikona pdf d 18.08.2017
25/2017 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb EKOAUDITOR, spol. s r.o.  ikona pdf d 15.08.2017
24/2017 Zmluva o dielo  PROX s.r.o.  ikona pdf d 19.07.2017
23/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie Žilinský samosprávny kraj  ikona pdf d  24.07.2017
22/2017

O poskytnutí nenávratného finančného prostriedku

 Ministerstvo životného  prostredia SR ikona pdf d 18.07.2017
21/2017   Zmluva o dielo Z-mont, s. r. o.   ikona pdf d  06.07.2017
20/2017  Kúpna zmluva a zmluva o zriadení prdkupného práva ako vecného  práva  Jozef Žofaj- MetalTrim ikona pdf d  30.06.2017
19/2017  O poskytnutí služieb MAKROAUDIT s. r. o. ikona pdf d 16.06.2017
 18/2017 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO DPO SR ikona pdf d 09.06.2017
 17/2017 Zmluva o nájme  Urbar  ikona pdf d 29.05.2017
 16/2017 Zmluva o dielo  Z-mont, s. r. o. ikona pdf d 19.05.2017
 15/2017 Zmluva o dielo Cestné stavby LM, s. r. o. ikona pdf d 09.05.2017
 14/2017 Dodatok k zmluve o nájme  OVS, s. r. o. ikona pdf d 26.04.2017
 13/2017 Zmluva o zabezpečení služieb  OPŽP SK, s. r. o. ikona pdf d 21.04.2017
 12/2017 Kúpna zmluva  Štefan Florek a manželka ikona pdf d 21.04.2017
 11/2017 Kúpna zmluva STEEL MOUTUNG s. r. o. ikona pdf d 03.04.2017
 10/2017 Kúpna zmluva Agrotem-pulz s. r. o. ikona pdf d 31.03.2017
 9/2017 Kúpna zmluva JOHNY SERVIS s. r. o. ikona pdf d 31.03.2017
 8/2017 Zmluva o dielo HI-TECHNIK ikona pdf d 13.03.2017
 7/2017 Mandátna zmluva TPC Group, s. r. o. ikona pdf d 16.02.2017
 6/2017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č.4/2017 JLM JLM CONSULTING,s.r.o. ikona pdf d 13.02.2017
 5/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom,a.s. ikona pdf d 10.02.2017
 4/2017 Licenčná zmluva TENDERnet s. r. o. ikona pdf d 07.02.2017
 3/2017 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Juraj Fedor ikona pdf d 06.02.2017
 2/2017 Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/78 Ministerstvo ŽP SR ikona pdf d 01.02.2017
 1/2017 Doplnok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva č. 276 Brantner Fatra s.r.o. ikona pdf d 25.01.2017

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.