Súhrnné správy o zákazkách

                                                                     SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                                 ZA IV. ŠTVRŤROK 2021


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

175.219,85€ 210.267,82€ Stavebné práce - Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými príspupmi TERCIA spo. s.r.o., Kamenná cesta 8869, 010 01  Žlina
2. 3.350 3.350€ Externý stavebný dozor - Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými príspupmi

Ing. Jozef Florek, Zákemenné 206 , 02956 Zákamenné

3.  6.000€ 6.000€ Projektový manažér- Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými príspupmi Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN, M. Nešporu 1186, 02404 Kysucké Nové Mesto

 

 

                                                                      SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                                 ZA III. ŠTVRŤROK 2021


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

Za daný štvrťrok nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie

                                                             

                               

                                                                            

                                                                       SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                                 ZA II. ŠTVRŤROK 2021


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 30.595,26 € 36.714,31 € Oprava miestnych komunikácií Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o., Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

       

                                                                     SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                                 ZA I. ŠTVRŤROK 2021


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 33.856,00 € 40.627,20 € Záhradné kompostéry MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak
2. 52.479,75 € 62.975,70 € Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec, etapa 1 Z-mont s.r.o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

 

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA IV. ŠTVRŤROK 2020


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 22.980,00 € 27.576,00 € Budova hasičská zbrojnica Oravská Jasenica – Stavebné úpravy podkrovia CANSTAV s.r.o., Námestie A. Bernoláka 375/1, 029 01 Námestovo

                                                     

                                                               SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA III. ŠTVRŤROK 2020


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 118.884,48 € 142.661,38 € Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici – rozšírenie vodovodu v miestnej časti Paseka Z-mont s.r.o., 029 64 Oravská Jasenica 614
2. 9.459,10 € 11.350,92 € Detské ihrisko Oravská Jasenica ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra

                                                             

                                                              SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA II. ŠTVRŤROK 2020


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.  18.000,00 € 21.600,00 € Opravy, údržba a súvisiace služby v obci Oravská Jasenica Michal Kušnier, Oravská Jasenica 55, 029 64 Oravská Jasenica

Plnenie predmetu rámcovej zmluvy je možné len do výšky finančného limitu 18.000,00 € bez DPH
Jednotková cena predmetu zmluvy je:  23,00 €/ hod. bez DPH
                                                                4,60 €/ hod. DPH 20 %
                                                              27,60 €/ hod. s DPH

                                               

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA I. ŠTVRŤROK 2020


P. č.

Hodnota zákazky bez DPH (€)

Hodnota zákazky
s DPH (€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 47.291,49 € 56.749,79 € Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica - DIDAKTICKÉ POMÔCKY KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok
2. 27.128,46 € 32.554,15 € Nové učebne pre ZŠ s MŠ Oravská Jasenica - IKT eTechnology s.r.o., Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec
3. 18.850,40 € 22.620,48 € Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome Z-mont s.r.o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

 

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA IV. ŠTVRŤROK 2019


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

Za daný štvrťrok nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie

                                                             

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA III. ŠTVRŤROK 2019


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

102.302,84

Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie do priemyselnej zóny obce a športového areálu

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol., s.r.o., Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

2. 17.832,00 Úprava časti komunikácie Pod paseka par. č. 3624 v dĺžke 150 m SDaM, s. r. o., Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo
3. 10.159,92 Stavebné úpravy – jedáleň ZŠ Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

                                                             

 

                                                              SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA II. ŠTVRŤROK 2019


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

59.717,68

Rekonštrukcia ciest a oprava autobusových zastávok

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol., s.r.o., Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

                                                             

 

                                                                SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA I. ŠTVRŤROK 2019


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

Za daný štvrťrok nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie

                                                             

 

                                                                SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA IV. ŠTVRŤROK 2018


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

Za daný štvrťrok nebolo realizované žiadne verejné obstarávanie

                                                             

 

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA III. ŠTVRŤROK 2018


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 

16.139,02 €

SO 3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu km 0,1205 - km 0,2632

Canstav s. r. o., Nám. A. Bernoláka 375/1, 029 01 Námestovo

2.

11.704,00 €

Monografia obce Oravská Jasenica - tlač

CORETA, a. s., S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča

3.

12.289,63 €

Vybudovanie miestneho rozhlasu ulíc Lanov jarok, Pod Brabírka, Brabírka

Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

4.

46.800,00 €

Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica - projekčné práce

DHI SLOVAKIA, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava

                                                             

  

                                                              SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA II. ŠTVRŤROK 2018


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 

39.540,00 €

Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice - Zníženie energetickej úspornosti budovy

Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

2.

14.154,72 €

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení vo futbalovom areále

Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA I. ŠTVRŤROK 2018


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1. 

 18.624,72 € (neplatca DPH)

Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici

Vladislav Kornhauser ELKO, Sihelné 468, 029 46 Sihelné

2.

92.268,24 €

Chodník pri komunikácii III. tr. 2274, Or. Jasenica - Mútne, časť cintorín - Za humnami

Z-mont s. r. o., Oravská Jasenica 614, 029 64 Oravská Jasenica

                                                           

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                     ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA IV. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

8.900,- €

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Oravská Jasenica

Ing. arch. Lucia Krupová, Dukelská 962/14, Považská Bystrica

2.

11.152,80 €

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

TTP consulting, s. r. o., Stred 55/41, 017 01 Považská Bystrica

                                                             


                                                            SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                   ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                          ZA III. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

135.935,- €

Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov

Agrotem-pulz, s. r. o., ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš

2.

167.904,51 €

Zberný dvor v obci Oravská Jasenica-stavebné práce

Xenex, s. r. o., Škultétyho 8366, Žilina

3.

12.000,- €

Projektová dokumentácia-telocvičňa

ProX, s. r. o., Podkonice 200, Podkonice

4.

13.210,02 €

Opravy strechy kultúrneho domu

Z-mont, s. r. o., Oravská Jasenica 614

                                                              

                                                              SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                               ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                         ZA II. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

54.158,82 €

Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s. r. o., ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš                                                     

                                                        SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                               ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                   ZA I. ŠTVRŤROK 2017


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

14.200,- €

Mostová cestná váha

Agrotem-pulz, s. r. o.,
ul. 1. mája 4271, Liptovský Mikuláš

 

                                                            SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                         ZA III. ŠTVRŤROK 2016


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

34.698,52 €

Rozšírenie vodovodu a kanalizácie - doplňujúce práce k PD

Prima Slovakia, s. r. o.,
Nová ulica 4265/3, 031 01 Liptovský Mikuláš

                                                             SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH
                                       ZADÁVANÝCH PODĽA § 117 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
                                                                       ZA II. ŠTVRŤROK 2016


P. č.

Hodnota zákazky
s DPH
(€)


Predmet zákazky


Identifikácia dodávateľa

1.

59.880,37 €

Rekonštrukcia a oprava ciest

MBM-Group s. r. o.,
Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.