Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Oravská Jasenica verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:            Obec Oravská Jasenica
Sídlo:                                      029 64 Oravská Jasenica 142                  
IČO:                                       00314714

DIČ:                                       2020571729
Bankové spojenie:                  Prima banka, a. s., pobočka Námestovo

Číslo účtu:                              SK19 5600 0000 0040 0366 0002
Štatutárny zástupca:              
Ing. Karol Graňák, starosta obce
Telefónne číslo:                      0905 355 624
e-mail:                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kontaktná osoba:                   Ing. Karol Graňák
Telefónne číslo:                      0905 355 624, 043/5525121
e-mail:                                    Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.  Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce  www.oravskajasenica.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.