Menu

História výziev

Názov: Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica – projekčné práce
- výzva na predloženie cenovej ponuky + prílohy - ikona pdf d
Názov: Monografia obce Oravská Jasenica
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -         ikona pdf d

Názov: SO3.1 Rožkov potok - rozšírenie vodovodu

príloha č. 1 - výzva na predloženie ponuky -  ikona pdf d

príloha č. 2 - zadanie  -                                    ikona pdf d

príloha č. 3 - návrh na plnenie kritérií -           ikona pdf d

príloha č. 4 - zmluva o dielo -                          ikona pdf d

príloha č. 5 - technická správa -                       ikona pdf d

príloha č. 6 - kladačský plán -                          ikona pdf d

príloha č. 7 - pozdĺžny profil -                         ikona pdf d

príloha č. 8 - situácia stavby -                          ikona pdf d

Názov: Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva

Výzva na predloženie ponuky:  Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva
- príloha č.1,2
- príloha č. 3


 

 

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2018 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.