Aktuálne výzvy

 

 Názov: Projekt opatrení v obci prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi - Externý projektový manažér

- výzva na predloženie ponuky - word logo
- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria - word logo
- Príloha č. 2 - Zmluva - ikona pdf d

  Názov: Projekt opatrení v obci prispôsobenie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi - Stavebný dozor

- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- Príloha č. 1 - Návrh  - word logo
- Príloha č. 2 - Zmluva - ikona pdf d

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2022 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.