Menu

Aktuálne výzvy

 

Názov: Záhradné kompostéry
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- príloha č. 1 - opis predmetu zákazky - ikona pdf d
- príloha č. 2 - cenová ponuka -  microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 - kúpna zmluva - 
word logo

 
 

Názov:  Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
- výzva na predloženie ponuky - ikona pdf d
- návrh na plnenie kritérií -  word logo
- zmluva o dielo -   word logo
- výkaz výmer -  microsoft logo excel 0
- Sprievodná správa -ikona pdf d
- Súhrnná technická správa - ikona pdf d
- 0_obálka - ikona pdf d
- 1_SS -ikona pdf d
- 2_STS - ikona pdf d
- 3_Situácia - ikona pdf d
- 3_1_Situácia škola -ikona pdf d
- 3_2_Situácia obecný úrad -ikona pdf d
- 4_VPR_Drenážnym potrubím -ikona pdf d
- 5_VPR_BG žľabom -ikona pdf d
- 6_VPR_Dažďovou záhradou s RVikona pdf d
- 7_VPR_Dažďovou záhradou s výsadbouikona pdf d
- 8_VPR_Uloženie potrubiaikona pdf d
- 9_VVRikona pdf d

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.