Menu

Aktuálne výzvy

 

Názov: Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie
do priemyselnej zóny obce a športového areálu
  
- výzva na predloženie ponuky -         ikona pdf d
príloha č. 1 - Cenová ponuka -           word logo
- príloha č. 2 zadanie -                         microsoft logo excel 0
- príloha č. 3 čestné vyhlásenie -        word logo
- príloha č. 4 zmluva o dielo -            word logo
- situácia -                                             ikona pdf d
- priečny rez 1 -                                    ikona pdf d
- priečny rez 2 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 3 -                                    ikona pdf d 
- priečny rez 4 -                                    ikona pdf d 
- rez priepust -                                      ikona pdf d 
- dopravné napojenie -                        ikona pdf d 
- technická správa -                             ikona pdf d 
- pozdĺžny profil -                                ikona pdf d  Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.