Menu

Územný plán Obce

Výkresy   Na stiahnutie
č.1 Výkres širších vzťahov ikona pdf d
č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia ikona pdf d
č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia ikona pdf d
č.4 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ikona pdf d
č.5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia ikona pdf d
č.6 Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane USES ikona pdf d
č.7 Výkres záberov poľnohosp pôdy na stavebné a iné zámery ikona pdf d

 obec dolezitekontakty

Obecný úrad:
Oravská Jasenica 126                       IČO: 00314714
029 64 Oravská Jasenica                  DIC: 2020571729
tel.: +421 43 5525 121
web: www.oravskajasenica.sk

 

 

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2019 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.