Menu

Polícia radí - Seniori pozor! a Násilie páchané na ženách.

* Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôveričnosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľnosť stávajú často obeťami podvodníkov a krádeží. Podvodníci sa skývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú ich na ulici alebo navštevujú priamo v príbytkoch. Predstavujú sa ako príbuzní, lekári, zamestnanci sociálnych a obecných úradov alebo pracovníci elektrární, plynárni či iných spoločnosti. Často vystupujú ako predajcovia rôzneho tovaru.

* Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých! Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Celý dokument si môžete pozrieť TU - ikona pdf d

Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia

Prílohy:
- 2020 12 ovs kanalizácia výzva 01 - ikona pdf d
- 2020 12 ovs kanalizácia výzva 02 - ikona pdf d
- 2020 12 ovs kanalizácia situácia - ikona pdf d
- 2020 09 03 - leták výzva - ikona pdf d

Vážení občania,

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v súčasnej dobe pripravuje projekt verejnej kanalizácie pre obce Oravské Veselé a Mútne s názvom  „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“. Ide o projekt kanalizácie,, ktorá by sa mala napojiť na existujúcu verejnú kanalizáciu v obci Oravská Jasenica.
V tejto prípravnej fáze projektu pre územné rozhodnutie je nutné zabezpečiť potrebné súhlasy dotknutých vlastníkov pozemkov.
Z uvedeného dôvodu bude dotknutým vlastníkom zasielaný sprievodný list, návrhy zmlúv a informačný leták.
Uvedené vzorové materiály a ďalšie relevantné informácie uverejňujeme aj na web stránke obce. Ide o nasledovné informácie:

  • Informačný leták,
  • Prehľadná situácia širších vzťahov projektu v PDF
  • Sprievodný list (výzva)  „Mútne, Oravské Veselé – kanalizácia“ – zaslanie návrhov zmlúv o budúcich zmluvách,

Pevne veríme, že vybudovanie verejnej kanalizácie je v záujme všetkých obyvateľov regiónu a uvedený projekt podporíte. Týmto Vás žiadame, aby ste doručeným materiálom venovali náležitú pozornosť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na telefónnom čísle: +421 911 340 255 alebo e-mailom na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Za kladné vybavenie predložených žiadostí Vám vopred ďakujeme.

Komora veterinárnych lekárov SR od 01.01.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa v spolupráci so súkromným veterinárom Vladislavom Ďurdinom ml. Vám oznamuje, že od 01.01.2021 bude vykonávať na území našej obce štátom nariadené preventívne akcie ako hromadné vakcinácie spoločenských zvierat, odbery krvi od hospodárskych zvierat, posúdenie zdravotného stavu s následným vystavením potrebného tlačiva.
Kontaktné údaje: telefónne číslo: +421 915 888 885, e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
zastupuje: MUDr. Vladislav Ďurdina st. - telefónne číslo: +421 905 656 921

komora veterinárnych lekárov

Školská jedáleň - oznam

Vzhľadom k súčastnému testovaniu a nejasnému výsledku až do 21:00 hodiny večer, Vás prosíme, aby ste v prípade odhlásenia zo stravy na zajtra 09.12.2020 tak urobili výnimočne dnes sms správou do 21:00 hodiny na telefónnom čísle 0911 993 966, alebo cez edupage do 13:30 hodiny. Systém umožní prístup aj po 13:30 hodine. Ak sa žiak neodhlási, je prihlásený na obed ako za bežných podmienok.

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.