Menu

ARRIVA Liorbus, a.s. - od 14.06.2021

Bez názvu
Oznamujeme občanom, že od 14.06.2021 bude zmena autobusového spoja z Oravskej Jasenice, vyš. koniec a to v novom čase o 5:36 (starý čas 5:45)
Oravskej Jasenice, pri moste  5:37 (5:48)
Oravskej Jasenice, škola        5:39 (5:50)
Oravskej Jasenice, Ocú          5:40 (5:51)
Oravskej Jasenice, cintorín    5:42 (5:53)
Oravskej Jasenice, Roveň      5:43 (5:54)
príchod do Námestova, AS    5:49 (5:59)

Zmena nadobúda platnosť od 14. 06. 2021.

Pozvánka zasadanie OZ 26.05.2021

ZOBRAZIŤ prílohy:
- Návrhy uznesenia - word logo
- Prima 10r - ikona pdf d
- Prima 12r - ikona pdf d
- SLSP 10r - ikona pdf d
- SLSP FLOAT - ikona pdf d
- SLSP splátky - microsoft logo excel 0

                                                                      P O Z V Á N K A         

V zmysle § 13 ods.4, písmena a/  a ustanovenia 12 odst.1 zákona číslo 369/1990 Zb. Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

                                              z v o l á v a m

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 26. mája 2021 t. j. v stredu o 19,00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Oravskej Jasenici

s nasledovným programom:

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu.
3. Výstavba telocvične v obci a zabezpečenie jej financovania.

4. Schválenie záložného práva na 11. BJ v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania.
5. Záver.

 

 Ing. Karol Graňák v. r.
        starosta obce

 

ARRIVA Liorbus, a.s. - od 16.05.2021

Bez názvu
V súlade s opatrením ŽSK, ktoré upravuje prevádzkový režim PAD bude dopravná spoločnosť ARRIVA Liorbus a. s.,  prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v období od 16. mája 2021 tak, ako počas pracovných dní  a dni  školského vyučovania (štandardný režim).

Informácie o stránke: Prístupnosť | Autorské práva | Ochrana osobných údajov | Tech. poskytovateľ

Copyright © 2021 Obec Oravska Jasenica - oficiálna stránka obce. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa licencie GNU General Public.