Výzva - Sčítanie obyvateľov

Obec Oravská Jasenica vyzýva občanov, ktorí sa ešte nezapojili do elektronického sčítania obyvateľov, aby tak urobili najneskôr do 31.03.2021Sčítanie je zo zákona povinné. Občania, ktorí nemajú možnosť prístupu na internet môžu požiadať o pomoc so sčítaním svojich blízkych alebo požiadať o pomoc pracovníčky obecného úradu. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti sčítať sa, obec môže podľa zákona o sčítaní udeliť sankciu do výšky až 250 €.